Priser

Periodisk besiktning

Periodisk besiktning för fordon max 6000 kg 55,00 €

Periodisk besiktning för fordon över 6000 kg 2 axlad 85,00 €, övriga 95,00 €

Avgasmätning  20,00 €

Registreringar

Utan bilaga 7,50 €

Med bilaga 16,00 €

Påställning  0,00 €

Avställning  16,00 €

Registerskylt  4,50 €/st

Enskild skylt  6,50 €/st

Teknisk del, del I  0,00 €

Anmälningsdel, del II 7,50 €

Förflyttningstillstånd 1-7 dagar  13,00 €/st

Förflyttningsförsäkring, 12,00 €/dag + 7,00 €/tilläggsdag