Periodisk besiktning

En periodisk besiktning är en besiktning som ska utföras för ett fordon med jämna tidsintervaller, då fordonets skick och de i registret införda uppgifterna kontrolleras. Förutom skicket kontrolleras vid den periodiska besiktningen att fordonet är trafiksäkert och att fordonet inte orsakar oskäliga miljöolägenheter. Dessutom kontrolleras vid den periodiska besiktningen att fordonets skatter och avgifter har erlagts. Reparationsuppmaningar som ges vid besiktningen sparas i fordonsinformationssystemet och skrivs ut i intyget. Reparationsuppmaningarna avlägsnas ur intyget vid nästa periodiska besiktning, om felen har reparerats. (Text från Traficom.fi) Läs mer om periodisk besiktning på Traficoms hemsida.