Utsläppsmätning

  • Obligatorisk utsläppsmätning görs på bensindrivna fordon som är tagna i bruk år 1978 och framåt samt på dieseldrivna fordon som är tagna i bruk år 1980 och framåt.
  • Bensindrivna fordon som är tagna i bruk år 2001 och framåt görs det en OBD mätning på (On Board Diagnostics).
  • Mätning av utsläpp och granskning av OBD granskas och bedöms som en helhet och skall därför genomföras samtidigt.
  • För hybridbilar utförs samma mätningar som för andra fordon eftersom hybridbilar går med både el- och förbränningsmotor.
  • Intyg på utförd utsläppsmätning gäller i tre månader.