Priser

Periodisk besiktning

Periodisk besiktning för fordon max 6000 kg 55,00 €

Periodisk besiktning för fordon över 6000 kg 2 axlad 85,00 €, övriga 95,00 €

Avgasmätning  20,00 €

Registreringar

Utan bilaga 8,50 €
Med bilaga 19,00 €
Påställning  0,00 €
Avställning  19,00 €
Registerskylt  5,50 €/st
Enskild skylt  7,50 €/st
Teknisk del, del I  0,00 €
Anmälningsdel, del II 8,50 €
Förflyttningstillstånd 1-7 dagar 15,00 €/st
Förflyttningsförsäkring, 17,00 €/dag + 10,00 €/tilläggsdag